Servicii

 

 

Compania noastră poate executa o gamă largă de operaţiuni subacvatice la un înalt nivel de profesionalism. Activitaţile Sea Star Diving Service se pot desfaşura în toate porturile Mării Negre şi deasemenea în toate porturile româneşti (fie ele maritime sau riverane). Dintre activitaţile prestate de societatea noastră enumeram:
 • lucrări hidrotehnice submerse,
 • lucrări de ranfluare a epavelor,
 • filmări si fotografieri subacvatice pentru inspecţii de siguranţa a navigaţiei,
 • lucrări de inspecţie a construcţiilor hidrotehnice (diguri, terminale, baraje, stavilare, ecluze, staţii de pompare, etc.),
 • lucrări de inspecţtii şi întreţinere executate la opera vie a navelor maritime sau fluviale,
 • lucrări de etanşare a găurilor de apă precum şi diverse reparaţii executate la navele comerciale,
 • operaţiuni de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor plutitoare de foraj,
 • operaţiuni de tăieri şi degajări subacvatice,
 • lucrări de amplasare a cablurilor scufundate.
Lucrari speciale:
 • operaţiuni de montare si întreţinere executate la conductele platformelor de foraj maritim,
 • operaţiuni de montare si întreţinere a conductelor submerse destinate transportului de gaz metan şi petrol,
 • operaţiuni de batimetrie si topografie subacvatică,
 • dinamitari subacvatice,
 • diverse lucrări specifice executate la cererea clientilor (ex. intervenţii subacvatice rapide).